logo1 butterfly
English  Deutsch  Rusky 
home onas partneri referencie akutality kontakt
sluzby
aktuality
 • Výhodné digitalizačné balíky práve teraz !!!
  Zdigitalizujeme Vám Vaše zbierky v mieste ich uloženia, v digitalizačných centrách TMGDigitality alebo Vám dodáme digitalizačné technológie a zaškolíme personál.
  Viac »
 • Založili sme platformu FORENSIC DIGITAL INTELLIGENCE
  ktorá je venovaná spolupráci expertov súdneho lekárstva, forenznej medicíny a odborníkov v oblasti 3D laserového skenovania.
  Viac »
 • 3D modelovanie známej internetovej postavičky Pištu Lakatoša
  Do traileru pre prvý slovenský celovečerný animovaný film sme vymodelovali známu internetovú postavičku Pištu Lakatoša.
  Viac »
 • Sme koordinátor v medzinárodnom projekte
  V medzinárodnom projekte "CULTOPS" je zapojených celkom 10 partnerov z piatich krajín bývalého tzv. „socialistického“ bloku. Cieľom projektu je výskum čo najširšieho spektra opozi...
  Viac »
 • Medzinárodné konzorcium na digitalizáciu kultúrneho dedičstva
  Zloženie konzorcia: STUDIO 727, s.r.o. VERI 2, s.r.o. Slovakia Online, s.r.o. Dokument Logistik, s.r.o. ZFB Zentrum Fűr Bucherhaltung,GmbH SOITRON, s.r.o. TMG Group, s.r.o.
  Viac »
Digitalizácia in house (u nás)

 IN HOUSE DIGI OUTSOURCING package

Obsah balíka

·     Komplexné outsourcinové služby v digitalizačných centrách TMG Digitality v réžii TMG Digitality – od prípravy, označovania a evidencie objektov, cez skenovanie, posprocess, popis metadát, až po uloženie a archiváciu objektov

·     Zabezpečenie odborného balenia a prepravy objektov od klienta a späť ku klientov do/z digitalizačného centra TMGdigitality

·     Služby nastavené na mieru podľa požiadaviek klienta (kvalita výstupov podľa účelu použitia zdigitalizovaných dát, výber vhodnej technológie podľa typu skenovaných objektov, nastavenie workflow atď.) 

 

Výhoda balíka:

·      Rýchle spustenie digitalizačného procesu

·      Využitie know-how odborných digitalizačných tímov TMGdigitality s medzinárodnými skúsenosťami

·      Operatívne nasadenie špičkovej digitalizačnej technológie bez nutnosti dodatočných investíciií.  Bez nutnosti

       mať k dispozícii vhodné priestory na digitalizáciu a spracovanie dát

vlastne projekty
 • Unikátna digitalizácia dokumentov z roku 1341
  Digitalizovali sme najstarší misál bratislavskej kapituly z roku 1341. Misál patrí medzi najvýznamnejšie stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Miestom vzniku rukopisu bol pravdepodobne okruh hlavného cirkevného centra stredovekého Uhorska – Ostrihomu. V dejinác Misál patrí medzi najvýznamnejšie stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Miestom vzniku rukopisu bol pravdepodobne okruh hlavného cirkevného centra stredovekého Uhorska – Ostrihomu.
  Viac »
 • Ako odfotiť slona na tanieri?
  Z histórie firmy. Naše prvé pokusy s priestorovou fotografiou predmetov, dnes známou pod názvom 360° a 3D fotografia. Manuálne zariadenie pozostávalo z otočnej platne "taniera"...
  Viac »
projekty spodok