logo1 butterfly
English  Deutsch  Rusky 
home onas partneri referencie akutality kontakt
sluzby
aktuality
 • Výhodné digitalizačné balíky práve teraz !!!
  Zdigitalizujeme Vám Vaše zbierky v mieste ich uloženia, v digitalizačných centrách TMGDigitality alebo Vám dodáme digitalizačné technológie a zaškolíme personál.
  Viac »
 • Založili sme platformu FORENSIC DIGITAL INTELLIGENCE
  ktorá je venovaná spolupráci expertov súdneho lekárstva, forenznej medicíny a odborníkov v oblasti 3D laserového skenovania.
  Viac »
 • 3D modelovanie známej internetovej postavičky Pištu Lakatoša
  Do traileru pre prvý slovenský celovečerný animovaný film sme vymodelovali známu internetovú postavičku Pištu Lakatoša.
  Viac »
 • Sme koordinátor v medzinárodnom projekte
  V medzinárodnom projekte "CULTOPS" je zapojených celkom 10 partnerov z piatich krajín bývalého tzv. „socialistického“ bloku. Cieľom projektu je výskum čo najširšieho spektra opozi...
  Viac »
 • Medzinárodné konzorcium na digitalizáciu kultúrneho dedičstva
  Zloženie konzorcia: STUDIO 727, s.r.o. VERI 2, s.r.o. Slovakia Online, s.r.o. Dokument Logistik, s.r.o. ZFB Zentrum Fűr Bucherhaltung,GmbH SOITRON, s.r.o. TMG Group, s.r.o.
  Viac »
Preprava zbierkových predmetov

Prevoz umeleckých predmetov
TMG Digitality realizuje aj činnosti spojené s presunom zbierkových a umeleckých predmetov z výstav, archívov, depozitov a pod., a to od balenia, nákladky a vykládky, transportu, až po ich odbalenie a uloženie v mieste trvalého alebo dočasného uloženia.


Transport umeleckých zbierkových predmetov pochádzajúcich z múzeí, galérií alebo archívov si vyžaduje veľmi vysoké nároky na ich ochranu a osobný prístup z dôvodu ich vysokej historickej a kultúrnej hodnoty, ale aj rozsiahle skúsenosti s organizáciou takýchto transportných projektov. TMG Digitality v spolupráci so svojími partnermi všetky tieto atribúty spĺňa.


Špeciálne vozidlá a manipulačná technika


• K dispozícii je viac vozidiel za účelom záruky ich dostupnosti v prípade potreby
• Vozidlá sú vybavené nákladným priestorom s reguláciou teploty kvôli ochrane prepravovaných zbierkových             
predmetov
• Vozidlá umožňujú zatvorenie zadných dverí zapečatením, resp. plombou
• Vozidlá majú odpružený podvozok, kvôli otrasom, ktoré negatívne ovplyvňujú kondičný stav zbierkových predmetov
• Všetky vozidlá sú vybavené hasiacimi prístrojmi
• Pre manipuláciu sú k dispozícii špeciálne vozíky s bantamovými kolieskami a plošiny


Špeciálne balenie zbierkových predmetov

• Používajú sa pH neutrálne baliace papiere, fixačné fólie, bublinkové fólie s polepom
• V prípade sklenených predmetov sa používajú špeciálne fólie a pásky na sklo
• Na prepravu sú využívané uzatvárateľné prevné prepravné škatule alebo prepravky


Monitorovanie prepravy zbierkových predmetov (GPS)
• Samotný transport je monitorovaný prostredníctvom GPS systému, ku ktorému má prístup aj klient, ktorý tak cez bežný online prehliadač môže sledovať pohyb vozidiel a mať pod kontrolou celý proces prepravy jeho zbierkových predmetov.
• V prípade veľmi vzácnych zbierkových predmetov alebo predmetov podliehajúcich špeciálnej ochrane, sa transport realizuje v sprievode policajného doprovodu.
• Nad celým procesom prevozu zbierkových predmetov, vrátane balenia a manipulácie, dohliadajú skúsení reštaurátori. Samozrejmosťou je poistenie prepravy, ako aj manipulácie prepravovaných zbierkových predmetov.

vlastne projekty
 • Unikátna digitalizácia dokumentov z roku 1341
  Digitalizovali sme najstarší misál bratislavskej kapituly z roku 1341. Misál patrí medzi najvýznamnejšie stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Miestom vzniku rukopisu bol pravdepodobne okruh hlavného cirkevného centra stredovekého Uhorska – Ostrihomu. V dejinác Misál patrí medzi najvýznamnejšie stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Miestom vzniku rukopisu bol pravdepodobne okruh hlavného cirkevného centra stredovekého Uhorska – Ostrihomu.
  Viac »
 • Ako odfotiť slona na tanieri?
  Z histórie firmy. Naše prvé pokusy s priestorovou fotografiou predmetov, dnes známou pod názvom 360° a 3D fotografia. Manuálne zariadenie pozostávalo z otočnej platne "taniera"...
  Viac »
projekty spodok