logo1 butterfly
English  Deutsch  Rusky 
home onas partneri referencie akutality kontakt
sluzby
aktuality
 • Výhodné digitalizačné balíky práve teraz !!!
  Zdigitalizujeme Vám Vaše zbierky v mieste ich uloženia, v digitalizačných centrách TMGDigitality alebo Vám dodáme digitalizačné technológie a zaškolíme personál.
  Viac »
 • Založili sme platformu FORENSIC DIGITAL INTELLIGENCE
  ktorá je venovaná spolupráci expertov súdneho lekárstva, forenznej medicíny a odborníkov v oblasti 3D laserového skenovania.
  Viac »
 • 3D modelovanie známej internetovej postavičky Pištu Lakatoša
  Do traileru pre prvý slovenský celovečerný animovaný film sme vymodelovali známu internetovú postavičku Pištu Lakatoša.
  Viac »
 • Sme koordinátor v medzinárodnom projekte
  V medzinárodnom projekte "CULTOPS" je zapojených celkom 10 partnerov z piatich krajín bývalého tzv. „socialistického“ bloku. Cieľom projektu je výskum čo najširšieho spektra opozi...
  Viac »
 • Medzinárodné konzorcium na digitalizáciu kultúrneho dedičstva
  Zloženie konzorcia: STUDIO 727, s.r.o. VERI 2, s.r.o. Slovakia Online, s.r.o. Dokument Logistik, s.r.o. ZFB Zentrum Fűr Bucherhaltung,GmbH SOITRON, s.r.o. TMG Group, s.r.o.
  Viac »
Služby digitalizácie

Spoločnosť TMG Group, s.r.o., divízia TMG Digitality, je lídrom v poskytovaní služieb v oblasti digitalizácie in house (vo vlastných priestoroch klienta) alebo in situ (v digitalizačných centrách TMGdigitality) . Zameriava sa na realizáciu nasledovných aktivít a činností:

Digitalizácia in house

Návrh a realizácia digitalizačných riešení  in house pre štátne, súkromné a verejné archívy, galérie, múzeá, pamiatkové úrady, ale aj komerčné spoločnosti , banky, poisťovne

 • Pokrytie všetkých potrieb súvisiacich s digitalizáciou galérií, múzeí, knižníc, archívov, hradov a  zámkov, pamätníkov atď.
 • Vývoj a implementácia informačných systémov na prezentáciu zdigitalizovaných objektov
 • Výskum, vývoj a inovácie v oblasti 3D digitalizačnej technológie a ich aplikácia v praxi
 • Projektový manažment a poradenstvo pri implementácii digitalizačných projektov 

Digitalizácia in situ

 • vo vlastných stacionárnych alebo mobilných digitalizačných centrách
 • použitím vlastných progresívnych digitalizačných metód, informačných systémov a špičkových skenovacích technológií
 • s využitím vlastných digitalizačných tímov a digitalizačných expertov s medzinárodnými skúsenosťami
 • za podpory skúseného projektového riadenia a metodickej podpory
 • s pružným časovým a vecným nastavením všetkých digitalizačných procesov a workflow
 • s rýchlym štartom digitalizačných projektov 

Pozrite si video:  

 •   Digitalizácia  2D and 3D v múzeách a galériach:

 • Digitizácia a reštaurovanie archívnych dokumentov a kníh v archívoch a knižniciach:

 

 • Digitalizácia obrazov, malieb a galerijných objektov:

 

 

vlastne projekty
 • Unikátna digitalizácia dokumentov z roku 1341
  Digitalizovali sme najstarší misál bratislavskej kapituly z roku 1341. Misál patrí medzi najvýznamnejšie stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Miestom vzniku rukopisu bol pravdepodobne okruh hlavného cirkevného centra stredovekého Uhorska – Ostrihomu. V dejinác Misál patrí medzi najvýznamnejšie stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Miestom vzniku rukopisu bol pravdepodobne okruh hlavného cirkevného centra stredovekého Uhorska – Ostrihomu.
  Viac »
 • Ako odfotiť slona na tanieri?
  Z histórie firmy. Naše prvé pokusy s priestorovou fotografiou predmetov, dnes známou pod názvom 360° a 3D fotografia. Manuálne zariadenie pozostávalo z otočnej platne "taniera"...
  Viac »
projekty spodok